Köszöntő

Sesztárk Oszkár
elnök
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

 

A Megyei Önkormányzat tervezési feladatait az ÁROP konstrukció keretében megvalósuló ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztés Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében 2014-2020” című pályázatból valósítja meg. A pályázat átfogó célja a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése.

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul szolgálhatnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban az operatív programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek.

A 2014-2020-as tervezés tekintetében elsődlegesen a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez készítünk elő megyei szintű programokat, melyekben kiemelt hangsúlyt kap a megyei gazdaságfejlesztés. Ez az operatív program felelős a helyi szintű fejlesztési igények támogatásáért, amelyek kiegészítik a központi szinten megfogalmazott fejlesztési célokat és prioritásokat. A TOP fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához.

A helyi adottságokra és kapacitásokra alapozott, gazdasági fejlődést elősegítő koncepció és program kidolgozása csak közösen, a megye köz-, civil, és vállalkozói szférájának bevonásával lehetséges. Az általunk létrehozott munkacsoportok küldetése, hogy partnerségi fórumok, munkacsoport ülések keretében megvitassák a koncepció és program fő irányait, fejlesztési javaslatait.

Eltökélt szándékunk, hogy Magyarország átalakításának folyamatában új szerepünknek megfelelően tudásunk legjavát adjuk. A több mint ezeréves intézményrendszer kötelez bennünket, hogy a különböző igények által jelölt változások sorában megfeleljünk a területfejlesztés – és annak végső célja, a gazdaságfejlesztés kihívásainak.

A Projektről

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltak értelmében területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Feladatkörében eljárva az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat segítségével készíti a megye jövőjét megalapozó területfejlesztési terveket, amelyek alapját képezik a 2014-2020-as költségvetési időszak Európai Uniós forrásai felhasználásának. A projekt eredményeként elfogadásra kerülő megyei területfejlesztési koncepció és program hozzájárul a megyére kiterjedő fejlesztési elképzelések megvalósításához.


Projekt megnevezése: „Területfejlesztés Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 2014-2020”
A projekt célja: A megyei önkormányzat tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása,
és az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése.
Támogatás összege: 90. 000. 000 Ft
A projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0012
Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat


A projekt részcéljai:

- a megyei szintű lehetséges fejlesztési irányok meghatározása;
- a megye hosszú távú fejlesztési céljait tartalmazó megyei területfejlesztési koncepció elkészítése;
- a megyei szintű, középtávú stratégiák, programok elkészítése;
- a megyei önkormányzathoz delegált koordinációs feladatok ellátása;
- a megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség biztosítása;
- az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó    projektek generálása, összegyűjtése.

 

© 2014. Szabolcs-Szatmár Bereg Megye Önkormányzata - Minden jog fenntartva!